Pojemniki firmy JAKUSZ zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniają ochronę przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i odłamki.

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

Nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia różnych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a także ładunków improwizowanych.

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
Innowacje dla bezpiecznej przyszłości
drukuj
zmniejsz tekst
normalny rozmiar tekstu
powiększ tekst

Aktualności

20 maja 2021

Projekt „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych”

Jakusz sp. z o.o. uczestniczy jako członek Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe" w Projekcie – pt. „AFRICA/USA/CHINA promocja produktów Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" na rynkach perspektywicznych” realizowanym przez Koordynatora Klastra w oparciu o umowę nr POIR.02.03.03-22-0003/19, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.3 umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Projekt jest realizowany  przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem Projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach  poprzez szereg kompleksowych usług wspierających wprowadzenie ich oferty na rynki.

POWRÓT
do góry
 

Zapisz się

WYŚLIJ