Konferencja w Kanadzie

16.08.2022
Konferencja w Kanadzie

JAKUSZ wraz z naszym agentem uczestniczył w konferencji połączonej z wystawą pod nazwą „Public trust and modern police" ACCP, CACP w Quebec w Kanadzie.

Konferencja poświęcona była bezpieczeństwu publicznemu, wyposażeniu policji oraz wyzwaniom stawianym przed policją w dobie pandemii i wojny.

W konferencji uczestniczyły władze policji federalnej (Kanadyjskiej Królewskiej Konnej Policji), policji poszczególnych prowincji oraz policji lokalnych. W części targowej udział wzięło wiele firm prezentujących produkty z dziedziny łączności, zarządzania akcją, monitoringu (kamery, drony), uzbrojenia i wyposażenia osobistego, jak i pojazdów.

JAKUSZ zaprezentował technologie utylizacji amunicji, pojemniki przeciwwybuchowe, kontenery ochrony infrastruktury wrażliwej oraz schrony.