Nagrody Prezesa Targów Kielce

22.09.2022
Nagrody Prezesa Targów Kielce

Tegoroczna edycja MSPO była szczególna. Po pierwsze z okazji jubileuszu 30-lecia, po drugie trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. Szczególna była również dla nas.

W trakcie uroczystej gali odebraliśmy wraz z Jelcz Sp. z o.o., Nagrodę Prezesa Targów za „KRISTA - specjalistyczny pojazd inżynieryjno-saperski z modułową zabudową na pojeździe Jelcz wyposażony w pojemnik przeciwwybuchowy o odporności na detonację 10 kg materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT oraz pocisku artyleryjskiego 152 mm”.

KRISTA to kobieta pełniąca służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej Ukrainy, walcząca za naszą wschodnią granicą w obronie swojej ojczyzny, od imienia której pochodzi nazwa naszego pojazdu inżynieryjno-saperskiego.

Tradycją w spółce jest, że wszystkie pojemniki przeciwwybuchowe nazywane są imionami żeńskimi.