Pojemnik przeciwwybuchowy PAULA na Okęciu

06.04.2023
Pojemnik przeciwwybuchowy PAULA na Okęciu

Gazoszczelny pojemnik przeciwwybuchowy, Paula, zasilił szeregi Straży Granicznej, a konkretnie Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Paula produkcji Jakusz chroni otoczenie przed wszystkimi skutkami eksplozji materiałów wybuchowych i działaniem substancji toksycznych mogących znajdować się w bagażach, przesyłkach  lub innych przedmiotach niebezpiecznych. Umożliwia wielokrotny i bezpieczny transport poza strefę przebywania ludzi.         
Pojemnik został zakupiony ze środków Wojewody Mazowieckiego.