DEFENDER

08.09.2023
DEFENDER

Lekki, Gazoszczelny Pojemnik Pirotechniczny ALEXA, za który spółka otrzymała DEFENDERA to mobilna jednostka pozwalająca na szybką i bezpieczną izolację materiałów niebezpiecznych i wybuchowych o maksymalnej masie 1,5 kg w ekwiwalencie trotylu.

Ochrona CBRNE, przed brudną bombą, zagrożeniem chemicznym i biologicznym z możliwością pobierania próbek. ALEXA jest odpowiedzią na zapotrzebowanie służb pirotechnicznych w wielu krajach, biorąc pod uwagę statystyki zdarzeń, ekwiwalent materiałów wybuchowych i dostępność nośnika/pojazdu.