Centrum Technologii Rozminowania

07.09.2023
Centrum Technologii  Rozminowania

Centrum Technologii Rozminowania - list intencyjny podpisany został przez partnerów tworzących Centrum: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Jakusz Sp. z o.o., AMZ Kutno S.A., Lubawa S.A., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz
Funkcjonowanie Centrum w oparciu o posiadany przez jego uczestników potencjał badawczo- -rozwojowy oraz produkcyjny, pozwoli na opracowanie nowych kompleksowych rozwiązań wypracowanych na skutek połączenia sił partnerów Centrum w zakresie między innymi rozminowania, służących służbom inżynieryjnym i pirotechnicznym.