NCT Europe & PRO Challenge 2024

26.05.2024
NCT Europe & PRO Challenge 2024

Zespół i sprzęt Jakusz brał udział w pięciodniowym wydarzeniu NCT Europe & PRO Challenge 2024 łączącym szkolenie CBRNe i EOD, konferencję i wystawę w Zagrzebiu, Chorwacja. Ważnym elementem były nasze gazoszczelne pojemniki przeciwwybuchowe ALEXA, ALA i ANKA – służące do izolacji i transportu materiałów niebezpiecznych i wybuchowych, zaprojektowane tak, aby doskonale sprawdzały się w warunkach EOD i CBRNe. Działali razem - nasz sprzęt i zespoły szkoleniowe profesjonalistów z branży.