Atuty

JAKUSZ dysponuje wiedzą z wielu dziedzin technologii służącej zapewnieniu bezpieczeństwa oraz technologii kosmicznych, których jakość potwierdzona jest codzienną współpracą z polskimi instytutami badawczymi oraz m.in. Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

W obszarze produktów chemicznych firma koncentruje się na wdrażaniu linii technologicznych do produkcji materiałów specjalnych, w tym wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych oraz składników kompozycji wybuchowych, materiałów miotających i paliw rakietowych (materiałów pędnych).

W zakresie linii technologicznych firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące:

  • projektowanie,
  • wykonawstwo,
  • kompletację,
  • montaż,
  • testowanie,
  • uruchomienie

wraz ze szkoleniem obsługi i wsparciem technicznym.

Realizowane przez JAKUSZ projekty dotyczą instalacji o różnych zdolnościach produkcyjnych, od skali laboratoryjnej po rozbudowane kompleksy produkcyjne z pełnym zapleczem logistycznym.

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech, wchodzące w skład Centrum Badawczo-Rozwojowego JAKUSZ