Dofinansowanie

Grant na specjalistyczne usługi doradcze

logotypy

JAKUSZ Sp. z o.o. realizuje projekt WNG-SPE01.2020/396 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie pozyskania specjalistycznych usług doradczych.

Projekt „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”

logotypy

JAKUSZ Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0004/19-00.

Wartość projektu 7 318 074,07 zł. Wysokość dofinansowania: 3 844 315,70 zł 

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem Projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach afrykańskich poprzez szereg kompleksowych usług wspierających wprowadzenie ich oferty na rynki Afryki.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logotypy

TYTUŁ PROJEKTU:
„Zakup licencji na oprogramowanie do analizy inżynierskiej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM, z wdrożeniem technologii” w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.