Kontakt

JAKUSZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 40
83-400 Kościerzyna

Sekretariat

+48 58 686 85 27
+48 660 745 148
jakusz@jakusz.com

Dział Handlowy

+48 58 686 85 27 wew. 4
+48 660 745 147
marketing@jakusz.com

Serwis

+48 58 686 85 27
serwis@jakusz.com

NIP: 5911693950
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS 0000446491
Kapitał zakładowy: 3.750.000 PLN