Specjalne technologie chemiczne

W obszarze produktów chemicznych firma koncentruje się̨ na wdrażaniu linii technologicznych do produkcji materiałów specjalnych, w tym wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych oraz składników kompozycji wybuchowych, materiałów miotających i paliw rakietowych (materiałów pędnych). Realizowane przez JAKUSZ projekty dotyczą̨ instalacji o różnych zdolnościach produkcyjnych, od skali laboratoryjnej po rozbudowane kompleksy produkcyjne z pełnym zapleczem logistycznym.

Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

Spółka posiada własny zespół konstrukcyjno-technologiczny. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i  testowaniem szerokiej gamy urządzeń do izolacji, transportu i przechowywania materiałów wybuchowych. Urządzenia projektowane i konstruowane przez JAKUSZ przechodzą szereg testów wykonywanych samodzielnie lub w niezależnych instytucjach. Ponadto wszystkie prototypy testowane są na poligonach w  skali 1 : 1 i certyfikowane przez instytuty badawcze, np.:  WITPiS, WITU, IPO.

Technologie przemysłowej utylizacji środków bojowych

JAKUSZ posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpiecznego demontażu i niszczenia niemal wszystkich rodzajów amunicji konwencjonalnej oraz przetwarzania pozyskanych w tym procesie materiałów do ponownego zastosowania w przemyśle cywilnym. Oferujemy technologie utylizacji amunicji kalibrów od 5,45 do 203 mm, amunicji moździerzowej do kalibru 240 mm oraz amunicji specjalnej, rakiet, min i lotniczych środków bojowych.