Misja

JAKUSZ Sp. z o.o. poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materiałami niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwyższych standardów ochrony środowiska naturalnego.

Dążymy do uzyskania wiodącej pozycji na międzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferując kompletne i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania.

Pojazd IRIS z pojemnikiem gazoszczelnym EVAPojazd IRIS z pojemnikiem gazoszczelnym EVA przeznaczony do odizolowania i przewozu podejrzanych przedmiotów mogących zawierać materiały wybuchowe. Pojemnik może być zamontowany na każdym typie pojazdu/podwozia.