Ochrona informacji krytycznych

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

Oferowane rozwiązania to przede wszystkim obudowy i kabiny ekranujące (służące do ochrony informacji przed ulotem, podglądem, podsłuchem akustycznym i atakiem elektromagnetycznym) jak również pomieszczenia specjalne projektowane dla uzyskania wysokich parametrów ochrony przed włamaniem, ostrzałem lub dla zminimalizowania skutków wybuchu.

Oferujemy indywidualnie projektowane urządzenia, instalacje oraz materiały chroniące przed podglądem, podsłuchem i ulotem elektromagnetycznym. Zabezpieczamy informacje przetwarzane w pojedynczych urządzeniach teleinformatycznych lub stanowiskach komputerowych (obudowy) oraz serwerownie, sale konferencyjne i węzły łączności o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych (kabiny ekranujące). Zakładowe laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej posiada uznanie BT SKW oraz JC DBTI ABW i oferuje usługi w zakresie badań parametrów tłumienności elektromagnetycznej obiektów (np. kabin ekranujących lub pojazdów).

Wszystkie oferowane środki ochrony elektromagnetycznej projektowane są indywidualnie, a wyposażenie zależy od życzeń Klienta. Obudowy ekranujące mogą być dopasowane do kształtu chronionych urządzeń i wyposażane są w zależności od potrzeb w szyby, oświetlenie, dzielone drzwi, odpowiednie filtry i przepusty. Kabiny ekranujące wbudowywane w istniejące pomieszczenia realizowane są „pod klucz”, łącznie z instalacjami elektrycznymi, gaszenia pożaru, klimatyzacją itp. Modułowa konstrukcja umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Parametry oferowanych urządzeń zależą m.in. od ich funkcji i lokalizacji. Każdorazowo parametry potwierdzane są certyfikatami służb ochrony Państwa lub akredytowanych laboratoriów.