Ochrona informacji krytycznych

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane, które gwarantują uzyskanie wysokich i trwałych parametrów tłumienności elektromagnetycznej o wartościach zależnych od funkcji pomieszczenia i rodzaju chronionych informacji (do „ściśle tajnych” włącznie).