Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane

Kabiny ekranujące i pomieszczenia ekranowane, które gwarantują uzyskanie wysokich i trwałych parametrów tłumienności elektromagnetycznej o wartościach zależnych od funkcji pomieszczenia i rodzaju chronionych informacji (do „ściśle tajnych” włącznie). Firma JAKUSZ posiada zakładowe laboratorium akredytowane przez służby ochrony państwa, które przeprowadza pomiary parametrów tłumienności kabin. Pomiary mogą być wykonane również przez niezależną instytucję uznaną przez Użytkownika. W przypadku ochrony informacji niejawnych pomieszczenia podlegają certyfikacji przez służby ochrony państwa.

Kabiny ekranujące znajdują zastosowanie głównie w serwerowniach, pracowniach projektowych, salach konferencyjnych, archiwach, węzłach łączności i kancelariach tajnych. Mogą one także pełnić funkcje kabin pomiarowych i pracowni medycznych.