Ochrona informacji krytycznych

Mobilny data center

Mobilny data center

Mobilny data center – kontener chroniący przed podsłuchem elektronicznym, rozwiązanie opracowane razem z API Smart