Przewoźna serwerownia / biblioteka danych

Mobilny data center

Mobilny data center

Mobilny data center – kontener chroniący przed podsłuchem elektronicznym, rozwiązanie opracowane razem z API Smart - to bezpieczeństwo dla wszystkich firm i instytucji posiadających dane, które wymagają ochrony przed ich utratą, przejęciem, zastąpieniem bądź zniszczeniem.

Kontener wraz z pojazdem pozwala na budowę infrastruktury serwerowej, sterowania i zarządzania w warunkach stacjonarnych, kryzysowych, poligonowych. To kompletne transportowalne rozwiązanie pozwala na dotarcie do stacjonarnych baz i hurtowni danych, archiwizację kluczowych zasobów i ich transport w bezpieczne miejsce

Chroniąc wrażliwe dane chronimy:

  • Ciebie: dane osobowe, profile, dane i wyciągi z rachunków
  • Twoją firmę: plany działań, plany strategiczne, struktury kadrowe, licencje, kontrakty, kluczowe technologie i projekty, metodyki produkcji, patenty, receptury
  • a także
    • plany działań i zarządzania kryzysowego
    • plany strategiczne, informacje o ilości i rozmieszczeniu zasobów
    • bazy kredytów, zobowiązań finansowych i inwestycyjnych