Specjalne technologie chemiczne

JAKUSZ jest laureatem programu Greenevo pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska za proekologiczne rozwiązania w swoich technologiach. Firma oferuje technologie maksymalnie dopasowane do potrzeb Klienta, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz stabilną współpracę.

Nasze plany uwzględniają dalszy rozwój specjalnych technologii chemicznych, w oparciu o aktualnie realizowane prace badawczo-rozwojowe, prowadzone samodzielnie oraz z naszymi partnerami biznesowymi, a także przy udziale uznanych jednostek badawczych. Są wśród nich m.in. Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia.

Kompleksowa oferta JAKUSZA w obszarze specjalnych technologii chemicznych jest godna uwagi z wielu powodów:

  • łączy w sobie szeroki zakres świadczonych usług: od projektowania, przez wykonawstwo, aż do montażu, uruchomienia, testowania i szkolenia;
  • obejmuje swym zakresem poszukiwane na światowym rynku wysokoenergetyczne materiały wybuchowe i składniki kompozycji wybuchowych, materiały miotające, nowoczesne i ekologiczne paliwa rakietowe (materiały pędne), plastyfikatory, lepiszcza;
  • proponowane rozwiązania są nie tylko sprawdzone i nowoczesne, gwarantujące produkcję wysokiej jakości wyrobów i powtarzalność produkcji, ale też zapewniają wysokie bezpieczeństwo ludziom i środowisku.