Specjalne technologie chemiczne

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech, wchodzące w skład Centrum Badawczo-Rozwojowego JAKUSZ, opracowuje metody badań analitycznych oraz wykonuje badania laboratoryjne.