Laboratorium

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech

Laboratorium badawcze JAKUSZ SpaceTech, wchodzące w skład Centrum Badawczo-Rozwojowego JAKUSZ, opracowuje metody badań analitycznych oraz wykonuje badania laboratoryjne.

Współpracuje z polskimi uczelniami oraz z organizacjami międzynarodowymi, np. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). JAKUSZ SpaceTech produkuje ekologiczne paliwo rakietowe HTP o stężeniu 98%, stosowane jako substytut rakotwórczej hydrazyny. Zajmuje się też optymalizacją rozwiązań w zakresie badań i produkcji, jak również opracowywaniem nowych technologii począwszy od materiałów pędnych, poprzez aktywne składniki leków i suplementów diety, skończywszy na półproduktach dla przemysłu kosmetycznego.

Oferta usług świadczonych przez Laboratorium Badawcze obejmuje wykonywanie szerokiego spektrum analiz i badań chemicznych, w tym między innymi:

  • określenie charakterystyki substancji chemicznych poprzez badania właściwości fizykochemicznych (gęstość, lepkość, pH);
  • badanie stabilności substancji w zależności od czasu i temperatury;
  • określenie właściwości korozyjnych i utleniających;
  • oznaczenie masy cząsteczkowej polimeru metodą chromatografii żelowej oraz oznaczenie masy po spopieleniu;
  • oznaczenie liczby kwasowej, jodowej, czy nadtlenkowej;
  • identyfikację substancji metodą spektrometrii w podczerwieni FT-IR;
  • oznaczenie zawartości substancji różnymi metodami, w tym z wykorzystaniem chromatografii jonowej, miareczkowania i innych;
  • wykonywanie badań niestandardowych na życzenie klientów;
  • doradztwo w zakresie kontroli jakości produktów klienta.