Plastyfikatory

Plastyfikatory

Plastyfikatory

Linia do produkcji Adypinianu Di-n-propylu umożliwia produkcję wysokiej klasy czystości płynnego Adypinianu Di-n-propylu zgodnie z normą MIL-D-22346B dla materiałów pędnych.

Adypinian di-n-propylu jest stosowany jako plastyfikator w przemyśle wojskowym oraz w produkcji tworzyw sztucznych, zwłaszcza polimerów, polepszając ich parametry fizykochemiczne. Metoda produkcji opiera się na syntezie kwasu adypinowego i alkoholu n-propylowego w reakcji estryfikacji. Przy określonych warunkach możliwość uzyskania konwersji sięga blisko 100%. Produkcja odbywa się w systemie automatycznym.