Składniki kompozycji wybuchowych i paliw rakietowych

Linia do produkcji cieczy jonowych (ILs)

Linia do produkcji cieczy jonowych (ILs)

Linia do produkcji cieczy jonowych (ILs) umożliwia produkcję jednej z trzech generacji cieczy jonowych, zależnie od tego, jaki typ właściwości mają zapewnić struktury kationu i anionu, np. TSILs, energetyczne ILs, katalizatory reakcji chemicznych, środki bakterio i grzybobójcze, produkty o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Ciecze jonowe, tak samo jak nadtlenek wodoru, są przyjazne dla środowiska, klasyfikowane do grupy ekologicznych paliw rakietowych (tzw. zielone paliwa). ILs pozwalają na zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania preparatów składających się z kilku związków oraz są stosunkowo proste w użyciu i nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Dzięki temu niosą mniejsze ryzyka dla człowieka i środowiska, co jest bardzo ważne z perspektywy dalszego rozwoju systemów rakietowych opartych na nowych paliwach.

Otrzymywane ciecze jonowe mają wysoką czystość od 90 do 99%.

Ciecze jonowe mają wiele zastosowań, np. jako rozpuszczalniki o szerokim spektrum działania, w chromatografii cieczowej, reakcjach biokatalitycznych, elektrochemii, produkcji energii oraz syntezach organicznych.