Składniki kompozycji wybuchowych i paliw rakietowych

Linia do produkcji DMAZ

Linia do produkcji DMAZ

Linia do produkcji DMAZ umożliwia produkcję 2-Dimetyloaminoetyloazydku (DMAZ) – ciekłego paliwa rakietowego.

DMAZ ma podobne właściwości fizyko-chemiczne i może z powodzeniem zastąpić hydrazynę powszechnie używaną w przemyśle kosmicznym. Dużą zaletą DMAZ jest to, że jego zapłon przebiega spontanicznie (hipergolicznie) w kontakcie z niektórymi utleniaczami.

Najważniejsze parametry DMAZ:

  • czystość 90 – 99%;
  • wrzenia 135°C;
  • zapłonu 29,4°C;
  • gęstość ok. 0,93 g/cm3.