Składniki kompozycji wybuchowych i paliw rakietowych

Linia do produkcji kauczuków np. HTPB / CTPB

Linia do produkcji kauczuków np. HTPB / CTPB

Produkcja za pomocą polimeryzacji wolnorodnikowej umożliwia uzyskiwanie HTPB – polibutadienu zakończonego grupami hydroksylowymi i CTPB – polibutadienu zakończonego grupami karboksylowymi.

Produkcja za pomocą polimeryzacji w roztworze przy użyciu związków litu (polimeryzacja anionowa) pozwala uzyskiwać następujące kauczuki: PB – polibutadien, IPB kopolimer polibutadienowo-izoprenowy, IHPTB – polimer polibutadienowo-izoprenowy zakończony grupami hydroksylowymi.

Polimery znajdują szereg zastosowań w przemyśle wojskowym poprawiając właściwości mechaniczne napędów, odporność na wilgoć i trwałość, np. HTPB jest lepiszczem w heterogenicznych paliwach rakietowych.

Produkowany 1,4-Cis-polibutadien jest szeroko wykorzystywany w przemyśle gumowym – produkuje się z niego gumę o różnej twardości i ścieralności, stosowaną m.in. w oponach samochodowych.

Proces produkcji jest łatwy i relatywnie tani. Kontrola jakości obejmuje szeroki zakres właściwości wszystkich kauczuków.