Wysokoenergetyczne materiały wybuchowe

Linia do produkcji HMX / RDX

Linia do produkcji HMX / RDX

Linia umożliwia produkcję HMX (oktogenu) gatunku B w postaci krystalicznej zgodnie z normą MIL–DTL –45444C oraz RDX (heksogenu) typu I w postaci krystalicznej, zgodnie z normą MIL–DTL–398D.

Oktogen i heksogen mają szereg zastosowań militarnych, np. HMX w postaci prasowanych ładunków lub w mieszaninie z TNT wykorzystywany jest do napełniania głowic pocisków przeciwpancernych. Na bazie HMX wytwarzane są również stałe paliwa rakietowe, górnicze ładunki perforacyjne i środki inicjujące („Shock tubes”). Natomiast Heksogen to wypełnienie amunicji odłamkowo-burzącej (w postaci Kompozycji B), a także komponent do plastycznych materiałów wybuchowych i pancerzy reaktywnych.

Na życzenie klienta można zaprojektować linię do produkcji naprzemiennie obu wyrobów tj. HMX i RDX lub dedykować linię tylko dla jednego z ww. materiałów.

Zdolność produkcyjna i klasy granulacji są dostosowane do potrzeb klienta.