Wysokoenergetyczne materiały wybuchowe

Linia do produkcji HMX / RDX

Linia do produkcji HMX / RDX

Linia umożliwia produkcję HMX (oktogenu) gatunku B w postaci krystalicznej zgodnie z normą MIL–DTL –45444C oraz RDX (heksogenu) typu I w postaci krystalicznej, zgodnie z normą MIL–DTL–398D.

Oktogen i heksogen mają szereg zastosowań militarnych, np. HMX w postaci prasowanych ładunków lub w mieszaninie z TNT wykorzystywany jest do napełniania głowic pocisków przeciwpancernych. Na bazie HMX wytwarzane są również stałe paliwa rakietowe, górnicze ładunki perforacyjne i środki inicjujące („Shock tubes”). Natomiast Heksogen to wypełnienie amunicji odłamkowo-burzącej (w postaci Kompozycji B), a także komponent do plastycznych materiałów wybuchowych i pancerzy reaktywnych.

Technologia produkcji oktogenu oparta jest na metodzie bezoctowej, co zapewnia najwyższą czystość wyrobu końcowego. Oktogen powstaje w nitrolizie urotropiny. Proces produkcyjny odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy, polega na szarżowej nitrolizie urotropiny, dzięki której uzyskuje się produkt pośredni – dinitropentametylenotetraminę (DPT). W etapie drugim, w procesie ciągłym DPT jest przekształcana w produkt końcowy, tj. HMX w stabilnej formie ẞ. W obu etapach reakcja syntezy zachodzi w środowisku kwasu azotowego i nie wymaga użycia substancji wymienionych na liście trucizn.

Heksogen jest otrzymywany w wyniku reakcji heksametylenotetraminy (urotropiny) z kwasem azotowym (V) o stężeniu min. 98%.

Na życzenie klienta można zaprojektować linię do produkcji naprzemiennie obu wyrobów tj. HMX i RDX lub dedykować linię tylko dla jednego z ww. materiałów.

Zdolność produkcyjna i klasy granulacji są dostosowane do potrzeb klienta.