Pojemniki firmy JAKUSZ zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniają ochronę przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i odłamki.

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

Nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia różnych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a także ładunków improwizowanych.

Firma JAKUSZ oferuje szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych oraz inne szkolenia specjalistyczne.

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
Innowacje dla bezpiecznej przyszłości
drukuj
zmniejsz tekst
normalny rozmiar tekstu
powiększ tekst

Oferta szkoleniowa

Firma Jakusz oferuje szkolenia w ramach Ośrodka Szkolenia Saperów, który funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.01.2009 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Zaświadczenia Nr 4321-I/1/2009 z dn. 15.07.2009 r. o wpisie do ewidencji placówek oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Zaplecze naukowo-techniczne:

 • doświadczona kadra wykładowców,
 • szkoleniowa baza poligonowa umożliwiająca pracę z materiałami wybuchowymi,
 • bogaty zbiór oryginalnych eksponatów (w tym część przekrojów) takich jak: miny lądowe, pociski artyleryjskie, granaty, bomby, torpedy, naboje itp., obejmujące okres od czasów napoleońskich aż po współczesne, stanowiący skuteczną pomoc w poznawaniu budowy i właściwości przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego,
 • sprzęt do detekcji, transportowania, magazynowania i neutralizacji materiałów niebezpiecznych.
Szkolenia z zakresu oczyszczania terenów
Szkolenia z zakresu oczyszczania terenów

szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Szkolenie określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z dnia 25 lipca 2002 r.), kończy się egzaminem przed państwową komisją WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia).

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • ogólnej wiedzy zawodowej w zakresie prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • znajomości przepisów regulujących zasady nabywania, przechowywania, używania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego, związanych z posiadaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz sposobów ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;
 • przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom mogącym wystąpić podczas prowadzonych prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Szkolenia specjalistyczne
Szkolenia specjalistyczne

Skierowane do formacji bezpieczeństwa państwa w kraju i zagranicą.
Tematyka może obejmować następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo podczas prac z materiałami wybuchowymi,
 • improwizowane materiały wybuchowe,
 • śledztwo powybuchowe,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,

Program szkolenia może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

do góry
 

Zapisz się

WYŚLIJ