Linia demontażu amunicji średnich/dużych kalibrów

Linia demontażu amunicji średnich i dużych kalibrów

Linia demontażu amunicji średnich i dużych kalibrów

Linia może być stosowana do amunicji kal. od 20 mm do 203 mm oraz pocisków moździerzowych kal. od 160 mm do 240 mm.

Linia obejmuje zestaw niezależnych zespołów technologicznych w różnych wariantach i konfiguracjach, dobieranych zależnie od rodzaju, kalibru i typu amunicji oraz potrzeb Użytkownika.

W skład linii mogą wchodzić następujące zespoły:

 1. Zespół do dekompletacji/rozcalania lub łamania pocisków od 20 mm do 37 mm. Uzyskane w procesie dekompletacji ładunki miotające i zapalniki oraz inne komponenty przekazywane są do dalszych operacji, recyklingu lub spalenia.

 2. Zespół dekompletacji amunicji kalibru od 57 mm do 203 mm oraz pocisków moździerzowych kalibru od 160 mm do 240 mm.

Instalacja przeznaczona jest do dekompletowania amunicji artyleryjskiej, czołgowej, przeciwlotniczej oraz moździerzowej. Operacje dekompletowania amunicji, które generują ryzyko detonacji – takie jak wykręcanie inicjatorów, przeprowadzane są zawsze zdalnie, w sposób zautomatyzowany, w komorach opancerzonych lub przy zastosowaniu ścian/dachów wydmuchowych.Po dekompletacji amunicja jest rozcalana, a ładunki miotające i materiały wybuchowe przekazywane są do dalszego przetwarzania lub utylizacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 1. Zespół cięcia korpusów piłami taśmowymi i water jet.

Obie technologie zapewniają pełne bezpieczeństwo. Kontenery zespołu pił wyposażone są w system oświetlenia, klimatyzację, przyłącza elektryczne i wodne, kratki ściekowe i system monitoringu. Osobne pomieszczenia sterowania i kontroli umożliwiają zdalne sterowanie procesami cięcia.

Układ cięcia piłami taśmowymi przeznaczony jest m.in. do przecinania korpusów pocisków odłamkowo-burzących w celu przekazania ich do dalszego procesu utylizacji,

Układ do cięcia strugą wysokociśnieniową water jet przeznaczony jest m.in. do przecinania korpusów pocisków kumulacyjnych.

4. Zespół do kruszenia, zgniatania oraz rozdrabniania łusek i elementów metalowych.

Powstały w procesie utylizacji złom trafia do zespołu kruszarki, gdzie następuje jego rozdrobnienie w celu uniemożliwienia jego ponownego użycia w celach wojskowych. Rozdrobnienie złomu znacząco zmniejsza jego objętość, co wpływa na obniżenie kosztów transportu do huty oraz zmniejsza wymaganą powierzchnię składowania.

 1. Zespół wycinania pierścieni wiodących.

Przeznaczony jest do bezpiecznego demontowania pierścieni wiodących z pocisków lub przeciętych części pocisków z pierścieniami wiodącymi, z których usunięto materiał wybuchowy.

 1. Zespoły do usuwania materiałów wybuchowych.
 • Zespół wyklejania-wytapiania materiałów wybuchowych za pomocą pary. W jego skład wchodzi autoklaw oraz gniazda do pocisków różnych kalibrów, z których wydobywa się trotyl po ich przecięciu w zespole pił taśmowych.
 • Zespół hydrostrumieniowego wymywania materiałów wybuchowych z korpusów pocisków.
 1. Linie do demontażu amunicji specjalnej, min, rakiet i bomb lotniczych.

Każdy z Klientów posiada inne rodzaje środków bojowych. Do każdej ich grupy proponujemy oddzielne linie technologiczne lub stanowiska przeznaczone dla innych typów amunicji, z koniecznymi modyfikacjami.

Przykładowe instalacje do demontażu amunicji specjalnej:

 • Zespół wytapiania białego fosforu.

Biały fosfor należy do szczególnie toksycznych materiałów. Występuje w amunicji dymnej oraz oświetlającej. W zetknięciu z powietrzem pali się nieprzerwanie, dlatego w instalacji szczególnie ważne jest zachowanie procedur i zasad bezpieczeństwa. Proces dekompletacji rozpoczyna wytop białego fosforu pod wodą, a następnie zlanie substancji do pojemników służących bezpiecznemu przechowywaniu i przewozowi, np. do zakładów chemicznych, w celu dalszego wykorzystania.

 • Zespół dekompletacji 122 mm pocisków rakietowych „Grad”.

Zespół wyposażony jest w instalację antyelektrostatyczną, chroniącą przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych i powstawaniem różnic potencjałów pomiędzy urządzeniami a odzieżą pracowników. Instalacja posiada również system bezpieczeństwa, odprowadzający gazy o wysokiej temperaturze uwalniane w wyniku zapłonu silnika rakietowego.

 • Zespół dekompletacji min przeciwpancernych.

Przeznaczony do kruszenia i usunięcia materiału wybuchowego.

 • Zespół dekompletacji bomb lotniczych.

Instalacja przeznaczona do dekompletacji bomb lotniczych typu FAB. Ze względów bezpieczeństwa zespół zbudowany jest z trzech oddzielnych stanowisk oraz kontenera sterowania i kontroli otoczonych ziemnymi wałami ochronnymi.