Linie technologiczne do przetwarzania/recyklingu odzyskanych materiałów

Linie technologiczne do przetwarzania / recyklingu odzyskanych materiałów

Linie technologiczne do przetwarzania / recyklingu odzyskanych materiałów

JAKUSZ posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpiecznego demontażu i niszczenia niemal wszystkich rodzajów amunicji konwencjonalnej oraz przetwarzania pozyskanych w tym procesie materiałów do ponownego zastosowania w przemysłach obronnym i cywilnym.

Projektujemy i produkujemy szereg instalacji dla prowadzenia takich procesów. Uzyskane w procesie deelaboracji amunicji materiały wybuchowe oraz ładunki prochowe, po ich rozdrobnieniu bądź stopieniu, oczyszczeniu i przetworzeniu w materiał w postaci złuskowanej lub granulatu, można wykorzystać jako dodatki do różnych kompozycji wybuchowych lub emulsyjnych materiałów wybuchowych, do zastosowań wojskowych i górniczych.

  1. Zespół produkcji łusek trotylowych.

Instalacja służy do przetapiania trotylu i wytwarzania łusek
trotylowych. W zespole zamontowany jest topielnik, gdzie odbywa się proces przetopu materiału wybuchowego, który następnie podawany jest przez rurociąg do łuskownicy, gdzie wytwarzane są łuski trotylowe. Podczas procesu przetopu trotylu powstają szkodliwe opary, które odprowadzane są przez system wentylacji wyposażony w oczyszczający je skruber wodny.

  1. Zespół wytwarzania prasowanych detonatorów trotylowych lub trotylowo-heksogenowych.

Przeznaczony jest do wytwarzania prasowanych detonatorów z trotylu łuskowanego oraz z rozdrobnionego heksogenu. Ładunki mogą być wykorzystywane np. w górnictwie oraz podczas szkolenia żołnierzy, jako materiały do pozoracji pola walki, do szkoleń specjalistycznych itp.

  1. Zespół młyna do mielenia prochów.

Pozwala na recykling prochów nitroglicerynowych uzyskanych w procesie dekompletacji środków bojowych, które mogą zostać wykorzystane np. do produkcji żelowych materiałów wybuchowych.

  1. Zespół wytwarzania żelowych materiałów wybuchowych.

Do ich produkcji używa się również prochu pochodzącego z amunicji, która została poddana procesowi dekompletacji w pozostałych zespołach. Żelowe materiały wybuchowe mogą być wykorzystywane w górnictwie jako tani, łatwy w użyciu i bezpieczniejszy zamiennik tradycyjnych materiałów wybuchowych, a zwłaszcza dynamitu. Żele wybuchowe można też stosować do niszczenia środków bojowych w komorze detonacyjnej, do szkolenia żołnierzy - na przykład do pozoracji pola walki lub szkoleń specjalistycznych.