Technologie przemysłowej utylizacji środków bojowych

Komora Detonacyjna ANDROMEDA

Komora Detonacyjna ANDROMEDA

Gazoszczelna komora detonacyjna ANDROMEDA przeznaczona jest do niszczenia materiałów wybuchowych, badania materiałów wybuchowych, niszczenia amunicji i środków bojowych, niszczenia elementów składowych amunicji, utwardzania, tłoczenia i zgrzewania materiałów żelaznych i nieżelaznych oraz innych materiałów niebezpiecznych o masie do 2 kg ekwiwalentu trotylu.

Kontenerowy system MERKURY

Kontenerowy system MERKURY

Kontenerowy system MERKURY jest przeznaczony do bezpiecznego prowadzenia procesu dekompletacji i utylizacji amunicji kalibrów od 4,5 mm do 155 mm.