Metoda detonacyjna

Komora Detonacyjna ANDROMEDA

Komora Detonacyjna ANDROMEDA

Gazoszczelna komora detonacyjna ANDROMEDA przeznaczona jest do niszczenia materiałów wybuchowych, badania materiałów wybuchowych, niszczenia amunicji i środków bojowych, niszczenia elementów składowych amunicji, utwardzania, tłoczenia i zgrzewania materiałów żelaznych i nieżelaznych oraz innych materiałów niebezpiecznych o masie do 2 kg ekwiwalentu trotylu.

Żywotność komory jest szacowana na 100.000 detonacji o maksymalnym dopuszczalnym ekwiwalencie trotylu.

Komora jest zintegrowana z Systemem Oczyszczania Gazów Podetonacyjnych. Gazy powybuchowe po przejściu przez system oczyszczania spełniają wszystkie normy środowiskowe. 

Konstrukcja komory wykonanej w zabudowie kontenerowej umożliwia przewożenie wszystkimi środkami transportu drogowego, kolejowego  i  morskiego w stanie zdemontowanym, z częściami zapakowanymi i zabezpieczonymi na czas transportu.

Jeden pełen cykl pracy komory trwa  od 15 do 25 minut i uzależniony jest od rodzaju prowadzonych prac i uzyskiwanych w ich rezultacie ilości odpadów i złomu.

Na bazie opracowanego przez firmę rozwiązania można wyprodukować również komory detonacyjne przeznaczone do niszczenia ładunków o masie do 6 kg ekwiwalentu trotylu.