Utylizacja termiczna

Obrotowa komora detonacyjna JOWISZ

Obrotowa komora detonacyjna JOWISZ

Obrotowa komora detonacyjna przeznaczona jest do destrukcji środków bojowych w tym elementów amunicji wielkokalibrowej oraz całej amunicji do kalibru 57 mm metodą detonacji lub deflagracji. Komora jest również przystosowana do unieszkodliwiania prochów, odpadów zawierających do 1% chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor (np. opakowania po środkach bojowych), a także spalania materiałów wysokoenergetycznych.

Proces technologiczny zapewnia odzysk odpadów metalowych oraz oczyszczanie gazów powybuchowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. W obiekcie nie występuje zagrożenie wybuchem mieszanin substancji palnych z powietrzem. Gazy procesowe nie zawierają składników palnych lub wybuchowych.   

JOWISZ – spalarka kontenerowa do amunicji małokalibrowej do 12,7 mm o wydajności do kilkudziesięciu kg/h.