Utylizacja termiczna

Piec typu „Baba Jaga”

Piec typu „Baba Jaga”

Piec typu „Baba Jaga” przeznaczony jest do wypalania resztek materiału wybuchowego, farb, lakierów, laków z korpusów pocisków odzyskanych w procesie demontażu, w celu możliwości uzyskania i ewentualnej sprzedaży czystego złomu stalowego.