Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

Firma JAKUSZ zajmuje się projektowaniem, produkcją i testowaniem szerokiej gamy urządzeń do izolacji, transportu i przechowywania materiałów wybuchowych. Nasze urządzenia przechodzą szereg testów wykonywanych samodzielnie lub w niezależnych instytucjach.

Ponadto wszystkie prototypy testowane są na poligonach w skali 1:1 i certyfikowane przez instytuty badawcze, np.: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Instytut Przemysłu Organicznego.

Pojemniki do izolacji i transportu materiałów niebezpiecznych służą do zabezpieczania bagażu, przesyłek, pozostałości wojennych. Instalowane są na przyczepach, mobilnych platformach, podwoziach. To najszersza grupa pojemników przeciwwybuchowych, odpowiadająca różnorodnym potrzebom klientów. Poszczególne pojemniki są odporne na detonację MW, wyrażonego w postaci ekwiwalentu trotylu od 20 g do 10 kg.

Pojemniki do izolacji i redukcji skutków wybuchu pozwalają na izolację podejrzanych przedmiotów, ograniczenie skutków ewentualnego wybuchu i ukierunkowanie energii detonacji.

Kosze przeciwwybuchowe to wzmocnione pojemniki imitujące kosze na śmieci, do których mogą zostać wrzucone przedmioty wybuchowe przez potencjalnego zamachowca. Ustawia się je w miejscach dużych skupisk ludzkich np. na lotniskach, w galeriach handlowych, instytucjach użyteczności publicznej, na stadionach.

Osłony balistyczne mają postać cylindrów metalowych lub wykonanych z innych materiałów, nakładanych na podejrzany przedmiot w miejscu znalezienia, dla natychmiastowej ochrony w razie jego wybuchu. Stosowane są przez saperów lub pirotechników.

Lotniskowe

Lotniskowe

Pojemniki lotniskowe służą do izolacja podejrzanego bagażu w strefie zewnętrznej lotniska lub w sortowni. Są odporne na detonację do 8 kg materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT i na lekkie odłamki z bagażu.

Policyjne

Policyjne

Pojemniki policyjne, instalowane na przyczepach w zestawie do 3,5 T lub w pojazdach pirotechnicznych, przeznaczone są do transportu ładunków terrorystycznych lub IED znalezionych w miejscach użyteczności publicznej.

Wojskowe

Wojskowe

Pojemniki przeznaczone do transportu niewypałów i niewybuchów z miejsca podjęcia do miejsca ich neutralizacji. Konstrukcja odporna jest na detonację do 10 kg materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT oraz ciężkie odłamki z amunicji artyleryjskiej o kalibrze do 152 mm.

Laboratoryjne i przemysłowe

Laboratoryjne i przemysłowe

Pojemniki laboratoryjne przeznaczone są m. in. do transportu zapalników i próbek materiału wybuchowego. Niewielkie gabarytowo pojemniki pozwalają na łatwe przenoszenia materiału niebezpiecznego przez jedną lub dwie osoby. Zabezpieczają przed eksplozją do 200 g materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT.