Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

KMMW - Kontenerowy Magazyn Materiałów Wybuchowych

KMMW - Kontenerowy Magazyn Materiałów Wybuchowych

Kontenerowy Magazyn Materiałów Wybuchowych (KMMW) służy do bezpiecznego przechowywania materiałów wybuchowych kruszących, materiałów wybuchowych plastycznych, środków inicjujących oraz podjętych niewybuchów i niewypałów, alternatywnie, jako magazyn na środki przewidziane do prowadzenia szkolenia (amunicja strzelecka, bojowa i ćwiczebna oraz środki pozoracji pola walki).

Magazyn PIRO

Magazyn PIRO

Magazyn PIRO dedykowany jest do przechowywania głównie wyrobów pirotechniki widowiskowej, aczkolwiek możliwe jest dostosowanie go do przechowywania również innych materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do ww. klas materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR, znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. farmacja, motoryzacja).

Mobilny magazyn do przechowywania broni i amunicji PERUN

Mobilny magazyn do przechowywania broni i amunicji PERUN

Magazyn PERUN służy do bezpiecznego przechowywania broni i amunicji, w warunkach polowych i stacjonarnych. Może pełnić również funkcję magazynu na środki przewidziane do prowadzenia szkolenia (amunicja strzelecka bojowa i ćwiczebna oraz środki pozoracji pola walki).

Moduły ISS

Moduły ISS

Moduły przeznaczone są do przechowywania: materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych, substancji wrażliwych w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT dla pojedynczego gniazda.

Pojemnik STOLEM

Pojemnik STOLEM

Wentylowany pojemnik przeciwwybuchowy STOLEM służy do bezpiecznego transportowania i przechowywania materiałów wybuchowych kruszących, materiałów wybuchowych plastycznych, środków inicjujących oraz podjętych niewybuchów i niewypałów.

JAKUSZ oferuje specjalistyczne kontenery do bezpiecznego przechowywania tymczasowego lub stałego broni i amunicji, materiałów wybuchowych, innych środków bojowych/inicjujących, niewypałów i niewybuchów, pirotechniki.

Kontenery projektujemy pod indywidualne potrzeby klienta, zgodnie z lokalnymi przepisami, od których zależą m.in.: ilość przechowywanego materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT, rodzaj konstrukcji, stopień odporności kontenera. Klient określa również konfigurację wnętrza z koncepcją sposobu pakowania przechowywanych środków, np. z użyciem wewnętrznych stref, gniazd, modułów, zabezpieczonych szaf itp. Kontenery mogą być wyposażone w instalacje pomocnicze, np. instalacje odgromowe, alarmowe, przeciwpożarowe, monitoring itp.