Kontenery do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Pojemnik STOLEM

Pojemnik STOLEM

Wentylowany pojemnik przeciwwybuchowy STOLEM służy do bezpiecznego transportowania i przechowywania materiałów wybuchowych kruszących, materiałów wybuchowych plastycznych, środków inicjujących oraz podjętych niewybuchów i niewypałów. W pojedynczej skrzynce można przewozić materiały wybuchowe tworzące podczas wybuchu odłamki ciężkie o masie do 8 kg w ekwiwalencie trotylu, natomiast materiały nieodłamkujące do 10 kg w ekwiwalencie trotylu. Łączna dopuszczalna masa przewożonych materiałów wybuchowych jest uzależniona od ich rodzaju oraz wielkości – muszą one być układane w pojemniku zgodnie z instrukcją pakowania będącą nieodłączną częścią certyfikatu ADR. Pojemnik może być wykorzystany przez wojskowe patrole rozminowania, jak również w zakładach demilitaryzacji.

Korpus pojemnika stanowi konstrukcja samonośna wyposażona w naroża kontenerowe. Gabaryty zewnętrzne urządzenia nie przekraczają gabarytów obrysu standardowego kontenera ISO 20" 1 CC (według normy ISO 668). Korpus pojemnika stanowią dwa walczaki zamontowane współosiowo, które z jednej strony wzmocnione są podwójną ścianą, z drugiej zaś strony specjalnymi wzmacnianymi drzwiami otwierającymi się do wnętrza pojemnika. Przestrzeń ładunkowa komory pojemnika, dzięki zamontowanym na ścianach bocznych uchwytom uniwersalnym, pozwala na dowolną konfigurację ładunku i przewożenie amunicji w skrzynkach o różnych rozmiarach i właściwościach. Konstrukcja pojemnika umożliwia bezpieczny transport materiałów i obiektów niebezpiecznych po drogach publicznych. Pojemnik przeznaczony jest do montażu na ogólnie dostępnych przyczepach i podwoziach wyposażonych w zaczepy do mocowania kontenerów.

  • DMC pojemnika w trakcie transportu - 24 000 kg.
  • Dopuszczalna masa całkowita podczas wykorzystywania wyrobu jako magazyn - 33 500 kg.
  • Maksymalna masa przechowywanego materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT - 50 kg.