Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

Komora detonacyjna ALAMAK

Komora detonacyjna ALAMAK

Gazoszczelna Komora Detonacyjna ALAMAK przeznaczona jest do bezpiecznego usuwania materiałów wybuchowych, badania materiałów wybuchowych, usuwania elementów amunicji, a także innych materiałów niebezpiecznych do 0,5 kg w ekwiwalencie TNT.

Pojemnik ALA

Pojemnik ALA

Pojemnik przeznaczony jest do ochrony życia i zdrowia w przypadku wybuchu przechowywanych lub przewożonych wewnątrz materiałów niebezpiecznych o maksymalnej masie 120 g w ekwiwalencie trotylu (TNT).

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA jest przeznaczony do ochrony życia i zdrowia w przypadku wybuchu przechowywanych lub przewożonych wewnątrz materiałów niebezpiecznych, w szczególności materiałów wybuchowych.

Pojemniki laboratoryjne przeznaczone są m. in. do transportu zapalników i próbek materiału wybuchowego. Niewielkie gabarytowo pojemniki pozwalają na łatwe przenoszenia materiału niebezpiecznego przez jedną lub dwie osoby. Zabezpieczają przed eksplozją do 200 g materiału wybuchowego w ekwiwalencie TNT.

Pojemniki laboratoryjne posiadają wkład pozycjonujący próbki, mogą być też wyposażone np. w system umożliwiający pobór próbek gazów oraz wózek ułatwiający transport pojemnika.

Pojemniki przemysłowe służy mogą do badania materiałów wybuchowych oraz do niszczenie środków bojowych. Konstrukcja odporna jest na jednorazową detonacje ładunku do 2 kg w ekwiwalencie TNT. Pojemniki przemysłowe są projektowane indywidualnie na zamówienie klienta. W zależności od wielkości pojemniki umieszczane mogą być w kontenerach lub ramach kontenerowych.

Mogą być wyposażone w system oczyszczania gazów.