Laboratoryjne i przemysłowe

Pojemnik ALA

Pojemnik ALA

Pojemnik ALA przeznaczony jest do ochrony życia i zdrowia w przypadku wybuchu przechowywanych lub przewożonych wewnątrz materiałów niebezpiecznych o maksymalnej masie 120 g w ekwiwalencie trotylu (TNT). Pojemnik chroni przed oddziaływaniem na otoczenie skutków wybuchu takich jak fala uderzeniowa, ciśnienie, fala akustyczna, odłamki, płomień, toksyczne gazy.
Pojemnik może być zastosowany do bezpiecznego przewozu materiałów wybuchowych oraz inicjatorów (spłonek i zapalników), a także innych materiałów o właściwościach wybuchowych. Pojemnik może być również wykorzystany do transportu i przechowywania próbek laboratoryjnych pod warunkiem jego wyposażenia w specjalny wkład, który pozycjonuje transportowaną próbkę i zabezpiecza przed jej niekontrolowanym przemieszczaniem się. Wkład jest dodatkowym wyposażeniem pojemnika i zamawiany jest opcjonalnie.

Zaletą pojemnika jest prosta obsługa, niewielkie gabaryty i masa oraz gazoszczelność po wybuchu. Pojemnik przewożony może być ogólnie dostępnymi środkami transportu i użytkowany w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych. Pojemnik może zostać wyposażony w wózek, który umożliwia jego łatwe i bezpieczne transportowanie jednej osobie. Zespół wózka jest wyposażeniem dodatkowym pojemnika i zamawiany jest opcjonalnie.