Laboratoryjne i przemysłowe

Komora detonacyjna ALAMAK

Komora detonacyjna ALAMAK

Gazoszczelna Komora Detonacyjna ALAMAK przeznaczona jest do bezpiecznego usuwania materiałów wybuchowych, badania materiałów wybuchowych, usuwania elementów amunicji, a także innych materiałów niebezpiecznych do 0,5 kg w ekwiwalencie TNT. Konstrukcja ALAMAK umożliwia prowadzenie badań nowych materiałów wybuchowych wraz z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.

Komora detonacyjna może współpracować z systemem redukcji zanieczyszczeń (SOGP). Gazy podetonacyjne po przejściu przez system oczyszczania spełniają wszystkie normy środowiskowe. Ich skład może być również analizowany podczas tego procesu jako część programu badawczo-rozwojowego.

Główne elementy komory detonacyjnej ALAMAK:

  • korpus główny zamykany z obu stron,
  • stół roboczy do mocowania obiektów poddawanych badaniom,
  • hydraulicznie sterowany system otwierania/zamykania i blokowania/odblokowywania korpusu głównego,
  • rama nośna,
  • agregat hydrauliczny do układów napędowych i sterowania podawczego montowany na ramie nośnej komory,
  • dodatkowe zaciski do podłączenia urządzeń pomiarowych, podłączenie do systemu redukcji zanieczyszczeń (SOGP).