Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

Lekki, Gazoszczelny Pojemnik Pirotechniczny ALEXA

Lekki, Gazoszczelny Pojemnik Pirotechniczny ALEXA

Lekki, Gazoszczelny Pojemnik Pirotechniczny ALEXA - mobilna jednostka pozwalająca na szybką i bezpieczną izolację materiałów niebezpiecznych i wybuchowych o maksymalnej masie 1,5 kg w ekwiwalencie trotylu. Ochrona CBRNE, przed „brudną bombą”, zagrożeniem chemicznym i biologicznym z możliwością pobierania próbek.

Pojemnik AGATA

Pojemnik AGATA

Pojemnik Agata służy do bezpiecznego transportowania i tymczasowego magazynowania materiałów wybuchowych oraz przedmiotów zawierających materiał wybuchowy (np. pociski, granaty lub ładunki IED), a także substancji biologicznie lub chemicznie czynnych.

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA jest przeznaczony do ochrony życia i zdrowia w przypadku wybuchu przechowywanych lub przewożonych wewnątrz materiałów niebezpiecznych, w szczególności materiałów wybuchowych.

Pojemnik EVA

Pojemnik EVA

Gazoszczelny przeciwwybuchowy pojemnik EVA zainstalowany na przyczepie jest odporny na wielokrotne detonacje materiałów wybuchowych w ekwiwalencie do 8 kg TNT. Może być on zastosowany na lotniskach do szybkiej i bezpiecznej izolacji podejrzanych bagaży i przewiezienia ich przez odpowiednie służby do miejsca neutralizacji.

Pojemnik MIESZKO

Pojemnik MIESZKO

Pojemnik wentylowany MIESZKO typu otwartego, przeznaczony jest do transportu pozostałości wojennych – niewypałów i niewybuchów, do miejsca ich neutralizacji. Urządzenie może być używane do transportu materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych materiałów o mocy do 10 kg w ekwiwalencie trotylu.

Pojemnik PAULA

Pojemnik PAULA

Pojemnik gazoszczelny PAULA jest przeznaczony do ochrony ludzi i otoczenia przed działaniem wszystkich skutków wybuchu materiałów wybuchowych i substancji toksycznych mogących znajdować się w bagażach, przesyłkach lub innych przedmiotach niebezpiecznych.

Pojazd IRIS z pojemnikiem gazoszczelnym EVA

Pojazd IRIS z pojemnikiem gazoszczelnym EVA

Pojazd IRIS z pojemnikiem gazoszczelnym EVA przeznaczony jest do odizolowania i przewozu podejrzanych przedmiotów mogących zawierać materiały wybuchowe, takie jak ładunki terrorystyczne, brudne bomby, improwizowane ładunki wybuchowe.

Pojemniki policyjne, instalowane na przyczepach w zestawie do 3,5 T lub w pojazdach pirotechnicznych, przeznaczone są do transportuładunków terrorystycznych lub IED znalezionych w miejscach użyteczności publicznej. Odporność na eksplozję wynosi od  500 g do 8 kg materiału wybuchowego w ekwiwalencie trotylu. Pojemniki policyjne zabezpieczają też przed eksplozją pocisków o kalibrze do 100 mm.

W tym typie pojemników preferowane są konstrukcje gazoszczelne, wyposażone w system poboru próbek gazów.

Do pojemników policyjnych dołączane jest wyposażenie pirotechniczne, oświetlenie; zdalne sterowanie. Urządzenia są kompatybilne z robotem pirotechnicznym.