Urządzenia do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych

Kosze przeciwwybuchowe

Kosze przeciwwybuchowe

Umieszczenie w koszu na śmieci paczki zawierającej materiał wybuchowy stanowi realne zagrożenie dla osób przebywających w ogólnie dostępnych obiektach użyteczności publicznej (dworce, lotniska, urzędy pocztowe, hotele, stadiony, galerie handlowe itp.)

Osłony przeciwwybuchowe

Osłony przeciwwybuchowe

Przeciwwybuchowe osłony cylindryczne przeznaczone są do redukowania strefy oddziaływania fali detonacyjnej oraz odłamków podczas wysadzania materiałów wybuchowych.