Pozostałe konstrukcje

Osłony przeciwwybuchowe

Osłony przeciwwybuchowe

Przeciwwybuchowe osłony cylindryczne przeznaczone są do redukowania strefy oddziaływania fali detonacyjnej oraz odłamków podczas wysadzania materiałów wybuchowych.

Przeciwwybuchowe osłony cylindryczne znajdują zastosowanie podczas oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych, w sytuacji kiedy niemożliwe jest przetransportowanie znaleziska w miejsce przeznaczone do neutralizowania małych niewypałów, niewybuchów lub improwizowanych urządzeń wybuchowych.

Zastosowanie osłon chroni życie i zdrowie ludzkie oraz infrastrukturę przed niszczącymi skutkami wybuchu. Osłony mogą służyć również jako tymczasowe zabezpieczenie znalezionych materiałów wybuchowych w miejscach użyteczności publicznej (np. dworce, lotniska, urzędy pocztowe) do momentu przybycia odpowiednich służb. W przypadku detonacji osłony ukierunkowują energię wybuchu do góry. Konstrukcja osłon umożliwia ich wielokrotne użycie.