Wojskowe

Pojemnik MIESZKO

Pojemnik MIESZKO

Pojemnik wentylowany Mieszko typu otwartego, przeznaczony jest do transportu pozostałości wojennych – niewypałów i niewybuchów, do miejsca ich neutralizacji

To rozwiązanie pozwalające na szybkie i pewne operacje w obszarach miejskich.

Pojemnik został zaprojektowany w celu ochrony otoczenia przed wszystkimi skutkami eksplozji - falą uderzeniową, płomieniami i odłamkami.
Urządzenie może być używane do transportu materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych materiałów o mocy do 10 kg w ekwiwalencie trotylu. Chroni przed ciężkimi odłamkami z pocisków artyleryjskich o kalibrze do 152 mm.

Pojemnik montowany jest na przyczepie typu heavy duty.
Przyczepa dwuosiowa.
Ramię załadowcze o zasięgu do 3 m oraz udźwigu do 70 kg.
Dopuszczalna masa całkowita - do 3 tys. kg.
Wyposażenie saperskie wg zapotrzebowania Klientów.