Wojskowe

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA

Pojemnik ANKA jest przeznaczony do ochrony życia i zdrowia w przypadku wybuchu przechowywanych lub przewożonych wewnątrz materiałów niebezpiecznych, w szczególności materiałów wybuchowych. Pojemnik chroni przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa, nadciśnienie, fala akustyczna, odłamki, płomień, toksyczne gazy.

Pojemnik może być zastosowany do bezpiecznego przewozu materiałów wybuchowych oraz inicjatorów (spłonek i zapalników), a także innych materiałów o właściwościach wybuchowych zawierających do 20 g w ekwiwalencie trotylu (TNT).

Pojemnik może być wykorzystany również do przechowywania próbek laboratoryjnych pod warunkiem jego wyposażenia w specjalny wkład, który pozycjonuje transportowaną próbkę i zabezpiecza przed jej niekontrolowanym przemieszczaniem się wewnątrz korpusu - wkład dostarczany jest opcjonalnie. Konstrukcja pojemnika gwarantuje gazoszczelność przez 24 godziny, a także możliwość poboru próbek gazów podetonacyjnych pod warunkiem wyposażenia pokrywy pojemnika w zawór - dostarczany opcjonalnie.

Zaletą pojemnika jest prosta obsługa, niewielkie gabaryty i masa oraz gazoszczelność po wybuchu. Niewielka masa całkowita i wymiary zewnętrzne pozwalają przenosić pojemnik w jednej ręce za pomocą specjalnego uchwytu.

Różne rodzaje próbek laboratoryjnych lub bezpośrednio probówki można przenosić w pojemniku wyłącznie w przypadku wyposażenia go w odpowiedni wkład.