Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Jakusz Sp. z o.o. Kościerzyna 83-400, ul. Przemysłowa 40. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  • pisemnie, na adres Jakusz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 40,83-400 Kościerzyna;
  • telefonicznie, pod nr 58 686-85-272.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się:
  • pisemnie, na adres j.w;
  • za pośrednictwem adresu mailowego: r.zych@jakusz.com;
 3. Podstawa przetwarzania danych:
  • w celu zawarcia umowy handlowej;
  • w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Jakusz Sp. z o.o oraz innym administratorom danych osobowych , jeśli mają prawnie uzasadniony interes.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Jakusz Sp. z o.o mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie , w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingowe;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.
 6. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych
 7. W przypadku zawarcia umowy handlowej dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu jej zawarcia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy handlowej.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy handlowej, jak również przesłania oferty handlowej. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.