Utylizacja termiczna

Obrotowa komora detonacyjna LUNAR

Obrotowa komora detonacyjna LUNAR

Obrotowa komora detonacyjna LUNAR przeznaczona jest do destrukcji środków bojowych, w tym elementów amunicji wielkokalibrowej oraz całej amunicji do kalibru 57 mm metodą detonacji lub deflagracji. Instalacja LUNAR służy również do destrukcji:

  • materiałów kruszących, np. TNT, RDX, A-IX-2 i innych;
  • materiałów miotających, np. prochy nitrocelulozowe, nitroglicerynowe.

Główne parametry pracy pieca:

  • maksymalny jednorazowy zasyp do pieca nie może  przekroczyć 2 kg netto materiałów wybuchowych w ekwiwalencie TNT;
  • zakładana teoretyczna wydajność układu około 100 - 125 kg materiałów wybuchowych w ekwiwalencie TNT/godz. (czyli średnio 1 000 – 1 500 kg brutto środków bojowych na godz.);
  • maksymalne gabaryty elementów podawanych do pieca (DxSxW – 300x150x130mm) – konieczność dekompletacji amunicji lub cięcia jej elementów tak, aby zmieściły się do śluzy załadunkowej pieca;
  • zużycie oleju opałowego do zasilania palnika 90 – 200 litrów/godz.,
  • zakłada się pracę układu w systemie jednozmianowym, 5 dni w tygodniu, łącznie 250 dni roboczych w roku;
  • ilość osób obsługi: 1 osoba nadzór i kontrola procesu, 4 osoby rozpakowanie i umieszczanie amunicji na przenośniku, odbiór złomu, obsługa codzienna układów;
  • 1 osoba – transport amunicji z magazynu, transport złomu na miejsce składowania.