Kontenery do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Magazyn PIRO

Magazyn PIRO

Magazyny materiałów wybuchowych PIRO przeznaczone są do przechowywania:

  • do 1000 kg netto materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 1 podklasy 1.3 o grupie zgodności G wg ADR z wyznaczeniem minimum 50 m odległości bezpieczeństwa w kierunku naprzeciw drzwi magazynu, bez konieczności wyznaczania minimalnych odległości bezpiecznych w pozostałych kierunkach;
  • materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 1 podklasy 1.4 o grupach zgodności G i S wg ADR, bez ograniczeń ilościowych (do pełnej objętości magazynu), bez wyznaczania minimalnych odległości bezpiecznych.

Magazyn PIRO dedykowany jest do przechowywania głównie wyrobów pirotechniki widowiskowej, aczkolwiek możliwe jest dostosowanie go do przechowywania również innych materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do ww. klas materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR, znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. farmacja, motoryzacja).

PIRO charakteryzuje się odpornością na oddziaływanie wysokiej temperatury oraz wytrzymałością mechaniczną odporną na działanie materiału wybuchowego. Korpus magazynu wykonany został z pojedynczej wylewki specjalnie opracowanego zbrojonego kompozytu betonowego. Sufit wykonany został z siatki zbrojeniowej zapewniającej ochronę przed nieupoważnionym dostępem oraz umożliwiającym odrzucenie poszycia dachu w przypadku wybuchu zawartości magazynu. W skład wyposażenia wchodzą również drzwi wyposażone w zamknięcie kontenerowe oraz instalacja elektryczna.

Magazyn jest przystosowany do przewożenia ogólnie dostępnymi środkami transportu (platformy do przewożenia sprzętu ciężkiego).

Wymiary wewnętrzne:

  • szerokość - 2200 mm
  • długość - 4400 mm
  • wysokość - 2210 mm

Wymiary zewnętrzne:

  • szerokość - 2400 ±50 mm
  • długość - 4800 mm ± 100 mm
  • wysokość – 2457,50 ±50 mm

Masa magazynu: 14 000 kg