Kontenery do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Moduły ISS

Moduły ISS

Moduły przeznaczone są do przechowywania: materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych, substancji wrażliwych w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT dla pojedynczego gniazda.

Moduły magazynowe ISS mogą być wykorzystywane zarówno przez wojsko i policję, jak i przez podmioty cywilne, np. laboratoria, przemysł lotniczy i motoryzacyjny, górnictwo.

Konstrukcja modułów zapobiega wzbudzeniu detonacji przechowywanych materiałów wybuchowych wskutek wybuchu mającego miejsce w sąsiednim gnieździe magazynowym, co umożliwia jednoczesne przechowywanie różnych materiałów niebezpiecznych w sąsiadujących ze sobą gniazdach w sposób bezpieczny dla użytkownika. Modułowa budowa umożliwia tworzenie różnego rodzaju konfiguracji magazynów według indywidualnych potrzeb.

Pojedynczy moduł składa się z dwóch stalowych tub wspawanych jedna nad drugą w stalową ramę. Końce tub zakończone są stalowymi ścianami, a wloty otwieranymi pokrywami z uszczelkami. Pokrywy otwiera się za pomocą dźwigni zabezpieczonej przetyczką na łańcuchu. Całość zabezpieczona jest przed korozją powłoką cynkową. Wewnątrz każdej tuby znajdują się zamocowane na stałe dwie półki do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Cała konstrukcja posiada instalację uziemiającą.