Wojskowe

Pojemnik WIKTORIA

Pojemnik WIKTORIA

Przeciwodłamkowy, wentylowany pojemnik Wiktoria przeznaczony jest do bezpiecznego przewożenia średniej wielkości niewybuchów i niewypałów zawierających równoważnik do 10 kg trotylu, podejmowanych przez wojskowe patrole oczyszczania terenu lub inne pododdziały inżynieryjne. Można go również stosować na lotniskach, terminalach promowych i w automatycznych sortowniach przesyłek do szybkiej izolacji podejrzanych paczek, listów lub bagaży mogących zawierać materiały wybuchowe.

Pojemnik zamontowany na przyczepie może być użytkowany w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych, zdolny jest do poruszania się po drogach gruntowych. Skutecznie chroni ludzi i otoczenie przed rażeniem odłamkami w przypadku niekontrolowanego wybuchu przewożonych wewnątrz pojemnika niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych materiałów wybuchowych.

Opuszczana platforma transportowa umożliwia łatwy dostęp do okna załadowczego osób podejmujących niewybuchy i niewypały oraz inne podejrzane przedmioty mogące zawierać w sobie materiał wybuchowy, a także użycie robota saperskiego do wykonania w/w czynności bez ingerencji człowieka.

Wkład wewnętrzny składa się z wózka, szuflady transportowej oraz skrzyni ładunkowej. Elementy poruszają się na prowadnicach. Wózek porusza się wewnątrz korpusu pojemnika przeciwodłamkowego, natomiast skrzynia ładunkowa wysuwana jest na zewnątrz wraz z szufladą transportową poza kołnierz okna załadowczego.

Odporność do 10 kg ładunku wybuchowego w ekwiwalencie TNT.
Maksymalna masa obiektu transportowanego - 150 kg.
Montaż na przyczepie dwuosiowej.
Opuszczana platforma załadunkowa.
Okno załadowcze zamykane automatycznie, z możliwością zamykania ręcznego.
Maksymalne wymiary ładunku (DxSxW) 800 x 460 x 200 mm.