Pojemniki firmy JAKUSZ zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniają ochronę przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i odłamki.

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

Nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia różnych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a także ładunków improwizowanych.

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

Kontenery sanitarne wyposażone są w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, dzięki czemu mogą stanowić samodzielne węzły sanitarne lub część dużych zestawów. Zbudowane są na bazie standardowych kontenerów morskich typu 20’HC DC.

 
p_pojemniki_przeciwwybuchowe_p_1.png

Pojemniki przeciwwybuchowe

zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

WIĘCEJ
p_konstrukcje_magazynowe_p_3.png

Konstrukcje magazynowe

do przechowywania materiałów niebezpiecznych.

WIĘCEJ
p_ochrona_informacji_br_i_infrastruktury_krytycznej_p_5.png

Ochrona informacji
i infrastruktury krytycznej

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji.

WIĘCEJ
p_utylizacja_srodk_oacute_w_bojowych_p_4.png

Utylizacja środków bojowych

Technologie demilitaryzacyjne do bezpiecznego niszczenia amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, ładunków improwizowanych.

WIĘCEJ
p_szkolenia_specjalistyczne_p_2.png

Szkolenia specjalistyczne

Firma JAKUSZ oferuje szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i inne szkolenia specjalistyczne.

WIĘCEJ
p_span_aparatura_i_urzadzenia_przemyslowe_span_p_6.png

Aparatura i urządzenia przemysłowe

wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych

WIĘCEJ
Pojemniki przeciwwybuchowe

Pojemniki przeciwwybuchowe

Pojemniki firmy JAKUSZ zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

WIĘCEJ
Konstrukcje magazynowe do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Konstrukcje magazynowe do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniają ochronę przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i odłamki.

WIĘCEJ
Ochrona informacji i infrastruktury krytycznej

Ochrona informacji i infrastruktury krytycznej

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

WIĘCEJ
Utylizacja środków bojowych

Utylizacja środków bojowych

Nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia różnych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a także ładunków improwizowanych.

WIĘCEJ
Aparatura i urządzenia przemysłowe

Aparatura i urządzenia przemysłowe

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

WIĘCEJ

Zapisz się

WYŚLIJ